na vrh

Programi za marketinške agencije

Programi za firme » Programi za marketinške agencije

 

Program za marketinške agencije koji PC STRONG može izraditi za svoje klijente iz oblasti marketinga se može koristiti za planiranje projekata i kreiranje izveštaja za klijente i za internu upotrebu. Program za marketinške agencije se može koristiti tako da obezbeđuje pregled izvršenja celog ili dela marketinškog projekta na postojećim oglasnim platformama i za pružanje podataka u realnom vremenu, kao i podataka o učinku na jednom mestu. Marketinške agencije mogu iz programa kreirati izveštaje za sebe i svoje klijente na osnovu onoga što žele da prikažu. Program za marketinške agencije pomaže agencijama da na jednom mestu dobiju sve potrebne informacije o mnogim kampanjama za različite klijente i izrade jednostavnih izveštaja za pregled. Instalacija i podešavanje su prilično jednostavni bez ikakvog tehničkog znanja.

Izrada programa za marketinške agencije - Programi za vođenje firmeProgram za marketinške agencije takođe pomaže u objedinjavanju svih projekata, razmeni informacija i fajlova na jednom mestu, omogućavajući preglednost koja je potrebna da biste bili sigurni da će se kampanje na vreme završiti. Takođe možete poboljšati transparentnost i komunikaciju sa klijentima tako što ćete im dati određeni nivo pristupa, kako bi mogli da pregledaju izveštaje, provere napredak i ostave komentare na izvršene usluge. Program za marketinške agencije se može izraditi za marketing i kreativne timove od nekoliko do više desetina korisnika.

Ako želite da pružite jedinstvenu uslugu, naručite izradu programa za svoju marketinšku agenciju i omogućite svojim zaposlenima i klijentima da pristupaju zadacima i projektima, delite svoj napredak sa njima, zadržite ih u toku informacija, jer na taj način stvarate jače poverenje i možete trenutno reagovati na njihove zahteve. Sva komunikacija sa programom za marketinške agencije se odvija na jednom mestu, tako da ne morate da stalno tražite delove u e-mailovima i četovima. Pored toga, program za marketinške agencije možete koristiti i za fakturisanje usluga pruženih u projektu.

Upravljanje projektima za marketinške timove i marketinške agencije svodi se na zadatke i delove projekta za koje su određeni timovi zaduženi. U programu za marketinške agencije možete imati integrisani prikaz planiranih komunikacija, zadataka, rasporeda vremena, budžeta, beleški, kratkoročne i dugoročne strategije. Za upravljanje marketinškim projektima nema potrebe za odvojenim tabelama ili posebnim alatima. Program za marketinške agencije omogućava da lako sarađujte sa kolegama, saradnicima i menadžmentom i da imate kontrolu nad svim aspektima projekta na jednom mestu.