na vrh

Programi za upravnike zgrada

Programi za firme » Programi za upravnike zgrada

 

Program za upravnike zgrada predstavlja kompletno rešenje nastalo na osnovu potreba i iskustva naših klijenata. Ovaj paket obuhvata obradu važnih podataka za zgrade i stanove,  koji upravniku štedi vreme i dovodi do tačnosti i sigurnosti u poslovanju. 

Program za upravnike zgradaProgram za upravnike zgrada se sastoji iz 5 delova: Zgrade,  Stanovi,  Fakture,  Finansije,  Izveštaji.

Program za upravnike zgrada – Zgrade:

Definisanje osnovnih podataka za zgradu(naziv,  adresa,  žiro račun,  cena po zgradi),  usluge za zgradu (krečenje, čišćenje…)

Program za upravnike zgrada - Stanovi:

Definisanje osnovnih podataka za stanare: Ime,  Prezime,  poziv na broj (automatski se generiše sa kontrolnim brojem po modelu 97),  broj stana,  oznaka stana,  kvadratura,  usluge za stan koje se mogu računati po kvadratu,  garaže,  poslovni prostori…

Program za upravnike zgrada - Fakture:

Automatsko generisanje faktura sa računom i nalogom za uplatu, slanje faktura na mail, štampa faktura usluga upravnika prema stambenoj jedinici.

Program za upravnike zgrada - Finansije:

Kompletna kartica stambene zajednice i stambene jedinice(kontrola troškova, evidencija prihoda i rashoda),  direktno uvlačenje i knjiženje izvoda iz ebanking-a(xml, txt, csv), finansijsko stanje po stanu, zgradi.

Program za upravnike zgrada - Izveštaji:

Razni izveštaji o stanju stambene zajednice u periodu,  opomene, mesečni izvestaji,  export u excel i sl.

Program za upravnike zgrada koji već koriste upravnici sa jednom ili više zgrada, sadrži sve zahteve upravnika koje smo od njih do sada dobili.

Moguće je uraditi izmene i dorade programa po zahtevu upravnika.