na vrh

Programi za stomatološke ordinacije

Programi za firme » Programi za stomatološke ordinacije

Program za stomatološke ordinacije može učiniti da administrativne poslove obavite lako i efikasno, prateći svakodnevni tok rada stomatološke ordinacije, što će vam omogućiti više kvalitetnog vremena za stručne inervencije.

Program za stomatološku ordinaciju

Namenski program za vođenje stomatološke ordinacije, jedinstvenog dizajna i funkcija, jednostavan za korišćenje i pristupačan po ceni. Pozovite PC STRONG i iznesite svoje zahteve za izradu programa za stomatološku ordinaciju.

Program za stomatološke ordinacije - ELEKTRONSKI KARTON

Svaki pacijent ima svoj elektronski karton gde se nalaze svi termini, intervencije, snimci, pregled plaćanja i dugovanja,  po pojedinačnoj izvršenoj usluzi kao i zbirni račun za vremenski period.

- svi lični i kontakt podatci o pacijentu na jednom mestu

- napomene o alergijama i bolestima koje mogu da utiču na intervenciju sa upozorenjima, kao i neke interne napomene lekara o pacijentu

- istorija dolazaka

- istorija intervencija

- karton protetike

- RTG snimci, digitalne fotografije

- finansije pacijenta-avans, predračun, račun, popust

Program za stomatološke ordinacije - ZAKAZIVANJE I TERMINI

- vremensko i datumsko, tabelarno zakazivanje termina, direktnim gledanjem kartona

- radovi i šema usluga, planer rada i ikonice usluga

- mogućnost izmena i obaveštavanje pacijenata

- plan za  više doktora i stolica u ordinaciji u istom terminu

- izmena i otkazivanje

- evidencija na dnevnom, nedeljnom, mesečnom nivou

- vremensko zakazivanje zavisno od trajanja intervencije

Program za stomatološke ordinacije – GRAFIČKA EVIDENCIJA STANJA

- radovi i šema usluga, planer rada i ikonice usluga

- šifarnik dijagnoza, sa mogućim izmenama i dodavanjem novih

- šematski prikazi:most, proteza, implant, krunica…

- izbor boja

- lečenje zuba, sa istorijom

- definisanje cena, pojedinačne usluge, zbirne,  u zavisnosti od površine

Program za stomatološke ordinacije – FINANSIJE

- štampa računa na memorandumu

- definisanje cenovnika ordinacije

- avans, predračun, račun

- odobravanje popusta

- pregled dugovanja i naplate

Program za stomatološke ordinacije - PODSETNIK i TELEFONSKI IMENIK

- pozivanje pacijenta zbog kontrolnog, zakazanog pregleda ili terapije

- kontrola na određeni period, kada pacijent traži da mu bude javljeno kad prođe 6 meseci od poslednje posete

- otkazivanje svih intervencija u određenom periodu, treba da otkaže sve zakazane termine za kraj avgusta

- praćenje kalendara, neradni dani, praznici, godišnji odmor….

- evidencija rođendana pacijenata i saradnika sa zvučnim alarmom

- telefonski imenik poslovnih saradnika, sa svim potrebnim podacima za brži kontakt